บจก. พีที พาร์ท แอนด์ แมชชีน
โทร 02-005-8388
  • th

รถกระเช้า


รถกระเช้า

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SV06A 674613

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SV06A - 674613 MAX HEIGHT 6.0M MAX LOADING CAPACITY 200KG

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SV06A 677348

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SV06A - 677348 MAX HEIGHT 6.0M MAX LOADING CAPACITY 150KG

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SV06A 674598

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SV06A - 674598 MAX HEIGHT 6.0M MAX LOADING CAPACITY 200KG

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SZ060 471017

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SZ060 - 471017 MAX HEIGHT 6.2M MAX LOADING CAPACITY 500KG

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI ENTL061 ENTL060811

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI ENTL061 - ENTL060811 MAX HEIGHT 6.1M LOADING CAPACITY 250KG

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง GENIE GS2032 GS3205 62779

เครื่องจักรก่อสร้าง GENIE GS2032 - GS3205-62779 MAX HEIGHT 6.1M, MAX LOADING CAPACITY 363KG WHEEL

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง GENIE GS2032 GS3205 62749

เครื่องจักรก่อสร้าง GENIE GS2032 - GS3205-62749 MAX HEIGHT 6.1M, MAX LOADING CAPACITY 363KG WHEEL

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง HITACHI HX64B 1BWP000174

เครื่องจักรก่อสร้าง HITACHI HX64B - 1BWP000174 MAX HEIGHT 6.4M LOADING CAPACITY 150KG RUBBER SHOES

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง NAGANO NUL060 2 6NU286

เครื่องจักรก่อสร้าง NAGANO NUL060-2 - 6NU286 MAX HEIGHT 6.25M MAX LOADING CAPACITY 150KG RUBBER SHOES

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง SKYJACK SJIII 3219 266788

เครื่องจักรก่อสร้าง SKYJACK SJIII-3219 - 266788 MAX HEIGHT 5.8M MAX LOADING CAPACITY 249KG WHEEL TYPE BATTERY: 24V

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง SKYJACK SJIII 3219 265763

เครื่องจักรก่อสร้าง SKYJACK SJIII-3219 - 265763 MAX HEIGHT 5.8M MAX LOADING CAPACITY 249KG WHEEL TYPE BATTERY: 24V

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SV08B 682001

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SV08B - 682001 MAX HEIGHT 7.9M MAX LOADING CAPACITY 200KG

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง JLG 2646ES 1200005119

เครื่องจักรก่อสร้าง JLG 2646ES - 1200005119 MAX HEIGHT 7.92M LOADING CAPACITY 450KGS

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง JLG 2646ES 1200005153

เครื่องจักรก่อสร้าง JLG 2646ES - 1200005153 MAX HEIGHT 7.92M LOADING CAPACITY 450KGS

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง JLG 2646ES 1200005125

เครื่องจักรก่อสร้าง JLG 2646ES - 1200005125 MAX HEIGHT 7.92M LOADING CAPACITY 450KGS

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SV093 320582

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SV093 - 320582 MAX HEIGHT 9M MAX LOADING CAPACITY 900KG

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SR123 441980

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SR123 - 441980 MAX HEIGHT 12M MAX LOADING CAPACITY 250KG RUBBER SHOES

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SR12A 659722

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SR12A - 659722 MAX HEIGHT 12M MAX LOADING CAPACITY 250KG RUBBER SHOES

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SP181 424347

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SP181 - 424347 MAX HEIGHT 18M MAX LOADING CAPACITY 250KG

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SR181 R 451489

เครื่องจักรก่อสร้าง AICHI SR181.R - 451489 MAX HEIGHT 18M, MAX LOADING CAPACITY 250KG STEEL SHOES

สอบถาม