บจก. พีที พาร์ท แอนด์ แมชชีน
โทร 02-005-8388
  • th

รถขุดขนาดเล็ก


รถขุดขนาดเล็ก

เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC10 7E 28155

เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC10-7E - 28155 BUCKET WITHOUT CANOPY RUBBER SHOES

สอบถาม
รถขุดขนาดเล็ก HITACHI  EX8-2B/SN:1AGP003378

รถขุดขนาดเล็ก HITACHI EX8-2B/SN:1AGP003378 BUCKET BLADE WITHOUT CANOPY RUBBER SHOES WITH 1 PC SPARE RUBBER SHOE

สอบถาม
รถขุดขนาดเล็ก KOMATSU PC10-7/SN:25747

รถขุดขนาดเล็ก KOMATSU PC10-7/SN:25747 BUCKET BLADE CABIN(HEATER) RUBBER SHOES

สอบถาม
รถขุดขนาดเล็ก KOMATSU PC10MR-1/SN:30037

รถขุดขนาดเล็ก KOMATSU PC10MR-1/SN:30037 BUCKET WITHOUT CANOPY BLADE RUBBER SHOES

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง YANMAR VIO30 5 51638B

เครื่องจักรก่อสร้าง YANMAR VIO30-5 - 51638B BUCKET CANOPY BLADE RUBBER SHOES EPA

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC30MR 1 10735

เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC30MR-1 - 10735 BUCKET CABIN(HEATER) STEEL SHOES RUBBER PADS PIPING-LINE

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC30MR 1 11062

เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC30MR-1 - 11062 BUCKET CABIN(HEATER) STEEL SHOES RUBBER PADS PIPING-LINE

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง HITACHI ZX30U 3

เครื่องจักรก่อสร้าง HITACHI ZX30U-3 - HCM1NE00L00020568 BUCKET CANOPY BLADE STEEL SHOES WITH RUBBER PADS EPA

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง CAT 303SR FAD00565

เครื่องจักรก่อสร้าง CAT 303SR - FAD00565 BUCKET CANOPY OFF-SET BOOM RUBBER SHOES PIPING-LINE ARM CRANE

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC10UU 5 15076

เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC10UU-5 - 15076 BUCKET CANOPY RUBBER SHOES OFF-SET BOOM

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง CAT 303CR CAR01838

เครื่องจักรก่อสร้าง CAT 303CR - CAR01838 BUCKET CANOPY STEEL SHOES RUBBER PADS PIPING-LINE EPA

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง CAT 303CCR AZS02604

เครื่องจักรก่อสร้าง CAT 303CCR - AZS02604 BUCKET CANOPY BLADE STEEL SHOES WITH RUBBER PADS PIPING-LINE

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง AIRMAN AX25 847D000175

เครื่องจักรก่อสร้าง AIRMAN AX25 - 847D000175 BUCKET CABIN(HEATER) STEEL SHOES

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง IHI 35J AD008019

เครื่องจักรก่อสร้าง IHI 35J - AD008019 BUCKET CANOPY STEEL SHOES

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง YANMAR VIO10 01778B

เครื่องจักรก่อสร้าง YANMAR VIO10 - 01778B BUCKET WITHOUT CANOPY RUBBER SHOES

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง CAT 301 5CR RAA01177

เครื่องจักรก่อสร้าง CAT 301.5CR - RAA01177 BUCKET WITHOUT CANOPY RUBBER SHOES PIPING-LINE

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC15 3E 6602

เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC15-3E - 6602 WIDE BUCKET WITHOUT CANOPY BLADE RUBBER SHOES

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC15MR 1 11539

เครื่องจักรก่อสร้าง KOMATSU PC15MR-1 - 11539 BUCKET WITHOUT CANOPY BLADE RUBBER SHOES

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง NAGANO NS15 3 NS1530002

เครื่องจักรก่อสร้าง NAGANO NS15-3 - NS1530002 GRAPPLE CABIN(A/C AIR CLEANER) RUBBER SHOES PIPING LINE

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง YANMAR VIO20 3 34483B

เครื่องจักรก่อสร้าง YANMAR VIO20-3 - 34483B BUCKET CANOPY BLADE RUBBER SHOES

สอบถาม