บจก. พีที พาร์ท แอนด์ แมชชีน
โทร 02-005-8388
  • th

เครื่องจักรสำหรับงานถนน


เครื่องจักรสำหรับงานถนน

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI TS200 12516

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI TS200 - 12516 TIRE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE 2680

เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE - 2680 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE 2723

เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE - 2723 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE 2715

เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE - 2715 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE 2235

เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE - 2235 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YM 3165

เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YM - 3165 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DS M6062

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DS - M6062 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DS M6065

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DS - M6065 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DS M5578

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DS - M5578 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DS H3660

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DS - H3660 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DS F2306

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DS - F2306 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DSA P7170

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DSA - P7170 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST VHV12 45413

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST - VHV12-45413 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST VHV12 45517

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST - VHV12-45517 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST VHV12 45421

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST - VHV12-45421 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง TACOM TMR65KDS 0308021

เครื่องจักรก่อสร้าง TACOM TMR65KDS - 0308021 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง BOMAG BW115AD 227939

เครื่องจักรก่อสร้าง BOMAG BW115AD - 227939 TANDEM VIBRATION ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง BOMAG BW115AD 2 101750121015

เครื่องจักรก่อสร้าง BOMAG BW115AD-2 - 101750121015 TANDEM VIBRATION ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI TS160 10241

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI TS160 - 10241 TIRE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI TW350 11000

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI TW350 - 11000 COMBINED VIBRATION ROLLER

สอบถาม