บจก. พีที พาร์ท แอนด์ แมชชีน
โทร 02-005-8388
  • th

เครื่องจักรสำหรับงานถนน


เครื่องจักรสำหรับงานถนน

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI TS200 12516

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI TS200 - 12516 TIRE ROLLER

สอบถาม
รถเกรดดิน KOMATSU GD605A-5/SN:1515

รถเกรดดิน KOMATSU GD605A-5/SN:1515 DOZER SCARIFIER CABIN

สอบถาม
เครื่องบดถนน MIKASA MRH-600DS/SN:M5490

เครื่องบดถนน MIKASA MRH-600DS/SN:M5490 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องบดถนน SAKAI HV60ST/SN:VHV12-46102

เครื่องบดถนน SAKAI HV60ST/SN:VHV12-46102 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องบดถนน SAKAI HV60ST/SN:VHV12-35137

เครื่องบดถนน SAKAI HV60ST/SN:VHV12-35137 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องบดถนน TACOM TMR55KDS/SN:9805613

เครื่องบดถนน TACOM TMR55KDS/SN:9805613 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE 2680

เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE - 2680 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE 2723

เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE - 2723 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE 2715

เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE - 2715 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE 2235

เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YE - 2235 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YM 3165

เครื่องจักรก่อสร้าง MEIWA MSR5YM - 3165 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DS M6062

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DS - M6062 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DS M6065

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DS - M6065 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DS M5578

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DS - M5578 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DS H3660

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DS - H3660 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DS F2306

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DS - F2306 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH 600DSA P7170

เครื่องจักรก่อสร้าง MIKASA MRH-600DSA - P7170 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST VHV12 45413

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST - VHV12-45413 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST VHV12 45517

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST - VHV12-45517 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม
เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST VHV12 45421

เครื่องจักรก่อสร้าง SAKAI HV60ST - VHV12-45421 VIBRATION HAND GUIDE ROLLER

สอบถาม